ZIF: Innovatiewerkplaats Zorgarbeidsinnovatie [afgerond]

Hoe houden we door arbeidsvernieuwingen de zorg toegankelijk en betaalbaar en hoe zorgen we voor voldoende gekwalificeerde zorgverleners voor de toekomstige zorgvraag? Om zorg- en servicediensten in de toekomst te kunnen blijven leveren, zullen de werkwijze, de cultuur en de personeelsinzet van zorgaanbieders moeten veranderen.
 

Doel

De innovatiewerkplaats 'Zorgarbeidsinnovatie' richt zich op innovatie van het arbeids- en organisatiearrangement rond de zorgprofessionals, zodat deze met de juiste competenties en zoveel mogelijk zelfregie adequate zorg- en dienstverling aan hun cliënten/patiënten kunnen verlenen. 'Wat hebben de zorgprofessional én de zorgorganisatie daarvoor nodig?
 

Activiteiten / projecten o.a.

·         Arbeidsmarkt en onderwijs: ontwikkeling van nieuwe leer(netwerk)vormen voor kennis en competenties management en staf
          zorginstellingen.
·         Arbeid binnen de organisatie: sociale innovatie en onderzoek nieuwe rollen, competenties, attitude en implicaties van digitale
          toepassingen.
·         Digitalisering en techniek: gebruik internet en mobiele communicatiemiddelen in de zorg. Onderzoek naar praktijktoepassingen
          en implementatie(succes)factoren.
·         Arbeid buiten de organisatie: onderzoek naar onbetaalde arbeid in de zorg. Taakverdeling en interactie tussen
          zorgprofessionals en mantelzorgers/vrijwilligers, en de keuzes die zorgorganisaties in dit kader moeten maken.
 

Resultaten

De resultaten worden zichtbaar in de vorm van: nieuwe leervormen voor zorgmedewerkers en managers, HRM-systemen, definitie en implementatie van nieuwe rollen voor de zorgprofessional op het gebied van zelfregie en vraagsturing, effectievere digitalisering, handreikingen voor borging van kwaliteit en service bij de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, bevordering werkgelegenheid door betere inzet lager geschoolden, betere aansluiting van onderwijs bij ontwikkelingen in de praktijk, etc.
 

Verantwoording en samenwerking

Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is trekker van de innovatiewerkplaats ‘Zorgarbeidsinnovatie’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Partners in deze IWP zijn o.a.:
·         De Noorderbrug
·         Eyescan
·         Hanzehogeschool - Kenniscentrum Arbeid
·         Netwerk ZON (Zorg- en Welzijnsopleidingen Noord-Ned.)
 

IWP Nieuwsbrieven

2014-2:
Korte inhoud:
1. Digitaal platform van ZON netwerk gaat leernetwerk Onderwijsvernieuwing ondersteunen
2. Kleine zorgondernemers als voorbeeld voor nieuwe rollen zorgprofessionals
3. Verslag eerste bijeenkomst Raad van Advies IWP op 5 maart 2014
4. IWP-­Onderzoek naar value-added chains en de nieuwe rol van zorgprofessionals

2014-1:
Korte inhoud:
1. ZON netwerk gaat IWP-­?leernetwerk Onderwijsvernieuwing organiseren
2. Eyescan Nederland – commerciële zorg in de IWP
3. Eerste bijeenkomst Raad van Advies IWP op 5 maart 2014
4. Studenten Toegepaste Psychologie aan de slag in de IWP
5. IWP-Onderzoek door Kenniscentrum Arbeid