Welnu

Een andere kijk op ouderenzorg en welbevinden: de resultaten van het project ‘Analyse van zorgbehoefte’ en het organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van ouderen.

Welnu is voortgekomen uit een langdurige samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen, Espria en Menzis. Om de ouderenzorg te verbeteren zijn binnen dit samenwerkingsverband verschillende projecten geïnitieerd, waaronder het ontwikkelen van een instrument om grote groepen ouderen te vragen naar hun kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en welbevinden. Hieruit is het screeningsinstrument ‘Behoefte als kompas, de oudere aan het roer’ ontstaan.

Binnen het Netwerk Ouderenzorg - Regio Noord is dit instrument verder ontwikkeld, getoetst en gebruikt in diverse praktijksituaties. Met dit instrument kunnen we welbevinden, kwetsbaarheid en zorgvragen beter definiëren.

Op basis van de gegevens die werden verkregen met dit screeningsinstrument, kunnen er 5 ouderenprofielen worden onderscheiden:
- Vitale ouderen: geen beperkingen in het dagelijks leven.
- Ouderen die moeite hebben met het ouder worden: wonen zelfstandig ondanks het ervaren van psychosociale klachten.
- Ouderen met vooral lichamelijke en mobiliteitsproblemen: kunnen zich minder zelfstandig redden.
- Ouderen met problemen in meerdere domeinen; ervaren een combinatie van problemen op lichamelijk, psychosociaal en cognitief 
  gebied en zijn daardoor minder zelfredzaam.
- Extreem kwetsbare ouderen: ervaren problemen op diverse gebieden, kunnen zich niet meer zelfstandig redden.

In vier geografische proefgebieden in Noord- en Oost Groningen is verder gegaan met het onderzoek. Hier is een brug geslagen tussen praktijk, beleid en onderzoek om de zorg, zelfredzaamheid en het welzijn van ouderen te verbeteren. Vijf jaar lang hebben verschillende gemeenten, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en ouderen met hulp van onderzoekers vanuit de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en vanuit de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (RUG) samengewerkt in diverse innovatieve projecten.

Ervaringen zorg- en hulpverleners en ouderen
Zorg- en hulpverleners geven aan dat zij met het screeningsinstrument de oudere beter kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes. Het geeft meer begrip voor de situatie en het perspectief van de oudere. Voor sommigen een eye-opener. Het screeningsinstrument is diverse malen getoetst bij ouderen in workshops en interactieve sessies.

Welnu … en nu verder
Het pionierswerk is gedaan en de transitie is in gang gezet. Marijke Kastermans en Karin Knuvers van KenK zetten Welnu voort en zullen de website voortdurend actualiseren en aanvullen met nieuwe initiatieven die passen binnen het gedachtegoed. Tevens kunnen zij u helpen bij het in kaart brengen van de groep ouderen in uw praktijk, organisatie of gemeente of u ondersteunen bij het werken vanuit leefplezier.