Vitaliteitswijzer

De oudere ondersteunen bij zelfzorg en zijn of haar weg laten vinden door het welzijns- en zorglandschap. Met de adviezen verkregen door de Vitaliteitswijzer zelftest kan de oudere zelf aan de slag om gezonder oud te worden.

De afgelopen jaren is door vele partners in de opleidings- en onderwijs regio van het AMC gezamenlijk gebouwd aan en geïnvesteerd in een groot ouderenzorg netwerk, dat onderdeel is van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Dit ouderenzorgnetwerk 'de Kring OuderenZorg AMC & partners (KOZ)' bestaat uit ruim 50 partners die samenwerken op gebied van zorg, welzijn en onderwijsinstellingen. Met deze partners zijn een tiental innovatieve projecten opgezet, met als belangrijk doel de zorg voor ouderen beter te laten aansluiten op de behoefte van ouderen zelf. In de projecten staan zelfredzaamheid, behoud van gezondheid, functioneren en welzijn van de oudere centraal. Zie hiervoor ook www.effectieveouderenzorg.nl

De Ouderen Academie
De ouderen die actief deelnemen in de projecten van ons netwerk benadrukken vaak dat juist preventie belangrijk wordt gevonden, zodat je zelf in staat wordt gesteld je gezondheid zo lang mogelijk op peil kan houden. Daarom is de ontwikkeling van een digitale Wegwijzer voor ouderen van belang zodat ouderen zelf:

- Betrouwbare informatie kunnen vinden over gezondheidsgerelateerde problemen.
- Zichzelf kunnen testen hoe hun gezondheidsconditie ervoor staat: de Vitaliteitswijzer.
- Met de uitslag van de zelftest en de informatie zelf een persoonlijk actieplan kunnen opstellen.
- Maar ook hun afspraak met huisarts en/of medisch specialist goed kunnen voorbereiden.

Vitaliteitswijzer
Tussen alle partners van de KOZ zijn ook de ouderen zelf nadrukkelijk vertegenwoordigd. Hun ervaring is dat er vaak te weinig naar de ouderen zelf wordt geluisterd. Bij de oudere van nu groeit de behoefte aan zelfregie en goede ondersteuning daarbij. En dan vooral ondersteuning gericht op preventie. De oudere van nu is bovendien toenemend actief op internet. De vitaliteitswijzer op www.ouderenacademie.nl speelt hierop in. Het is nu nog een zelftest waarmee ouderen zelfstandig veelvoorkomende geriatrische problemen kunnen opsporen en kunnen zien hoe fit zij zijn ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Met de uitslag kunnen ze een actieplan maken. Binnenkort zal ook de vitaliteitswijzer 3.0 volgen, een zelfzorgplein voor ouderen. Ook komt er een app voor tablet en smartphone.

Interessante publicaties
Sophia de Rooij 'Effectieve ouderenzorg door samenwerking'
 

Meer weten?

Neem dan contact op met:
Prof. Sophia de Rooij
Hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde

Mail: s.e.j.a.de.rooij@umcg.nl
Telefoon: 050 - 3613921