Praten over Gezondheid

Het online delen van ervaringen met dementie van zowel patiënten als mantelzorgers.

Op de website Praten over Gezondheid.nl staan ervaringen van patiënten met dementie en van hun mantelzorgers. De site geeft antwoord op veelgestelde vragen, inzichten over dementie(problemen) en hoe daarmee om te gaan. De site, een opbrengst van het project 'Help, dement!', is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers, de vriendenkring, familie, zorgverleners en het onderwijs.

Dementie betekent letterlijk ‘ontgeesting, geestelijke aftakeling’ en is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Vormen van dementie zijn onder andere de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Bij dementie gaat het geestelijk functioneren steeds verder achteruit waardoor het uitvoeren van de dagelijks activiteiten steeds moeilijker wordt en men langzaam maar zeker afhankelijk raakt van de zorg van een mantelzorger.

Hoe werkt het? Goede, betrouwbare en belevingsgerichte informatie kunnen patiënten met dementie en hun verzorgers tot steun zijn en op vele manieren helpen. Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld voorbereiden op wat komen gaat en als dat nodig is op tijd maatregelen treffen. De website Praten over Gezondheid geeft die belevingsgerichte informatie en een uniek en herkenbaar beeld van datgene wat iemand doormaakt. Dit komt voort uit diepte-interviews met 35 patiënten en 49 mantelzorgers. Zij vertellen hun persoonlijk verhaal vanaf het moment dat de eerste verschijnselen zich voordeden. Uit de interviews zijn de thema’s gekozen die de geïnterviewden het meest belangrijk vonden.

Voor wie? Mensen met dementie, hun mantelzorgers, familie en vrienden.

Voor welke professionals? (Para)medische en andere zorgverleners, onderwijs, zowel voor studenten als beroepsbeoefenaars.

Waarom Praten over Gezondheid?
De ervaringen vergroten het begrip van dementie en de gevolgen hiervan. Hierdoor zijn familie, vrienden en de maatschappij beter in staat om patiënten en de mantelzorger te ondersteunen bij bijvoorbeeld het nemen van beslissingen over de gezondheid en de zorg. Ook geeft het hen een betere positie tijdens een overleg met een zorgprofessional. De zorgprofessional krijgt meer begrip voor de patiënt en mantelzorger. Bovendien kan de informatie gebruikt worden voor verbetering van het zorgtraject voor mensen met dementie waardoor een langduriger verblijf in de eigen omgeving mogelijk wordt.

Meer weten over de meerwaarde en aanpak van Praten over Gezondheid? Lees hier dan verder.
Meer informatie over de evaluatie en resultaten van het project Help, dement! kunt u hier lezen.

Interessante publicaties en artikelen
Alma M.A. Help, dement! Praten over gezondheid (pdf). In: PHAXX, 2013;3:17.
Nieuwsbrief Help, dement!

Meer weten?

Neem dan contact op met:
dr. Manna Alma
Onderzoeker UMCG

Mail: m.a.alma@umcg.nl
Telefoon: 050-3637934
 

Introductievideo Praten over Gezondheid
Introductievideo Praten over Gezondheid

Verhalen uit de praktijk

Mevrouw Kamping - Hake
Overige ervaringen

Fragment Ida
Fragment Nico