Delirium Experience

De Delirium Experience is een online interactieve videogame waarbij de ‘speler’ een delirium beleeft vanuit verschillende perspectieven en vrij is om te experimenteren met verschillende soorten behandelingen.

De Delirium Experience is een online interactieve videogame, ontwikkeld op initiatief van Stichting Effectieve Ouderenzorg. Hiermee leren zorgverleners spelenderwijs hoe ze een delirante patiënt herkennen en behandelen en ervaren direct de effecten van betere zorg. Een delirium is een staat waarin de patiënt verward is en lijdt aan waanvoorstellingen.

Hoe werkt het?
Tijdens een delirium zien mensen dingen die er niet zijn en gedragen ze zich anders dan anders. Door onbekendheid en onbegrip over deze aandoening wordt een delirium vaak te laat herkend en inadequaat behandeld. Met de Delirium Experience beleeft de ‘speler’ een delirium vanuit verschillende perspectieven en is hij vrij om te experimenteren met verschillende soorten behandelingen. De game is gebaseerd op waar gebeurde verhalen en er is gebruik gemaakt van goede acteurs om het realistisch te maken en aantrekkelijk voor de doelgroep.

Waarom kiezen voor de Delerium Experience?
Jaarlijks zijn er 100.000 delirante patiënten in Nederland. Vooral oudere patiënten hebben kans op het krijgen van een delirium, bijvoorbeeld nadat ze onder narcose zijn geweest. Door onbekendheid en onbegrip over deze aandoening worden patiënten vaak inadequaat behandeld. Het doel is het onderwerp onder de aandacht te brengen van studenten en HBO-V studenten. Daarnaast dient het als na- en bijscholing voor verpleegkundigen en artsen. Omdat geriatrie (ouderengeneeskunde) niet zo'n populair vak is, is het belangrijk dat de game aantrekkelijk is voor de doelgroep. De game heeft tot eerste doel bewustwording te creëren zodat de aandoening sneller herkend wordt. Daarnaast was het doel om de speler te leren welke 'simpele' handelingen je kunt verrichten om het Delirium te verlichten.

Op het gebied van educatie in de zorgsector is dit project een unicum: een interactieve film, wetenschappelijk onderbouwd en getest met de doelgroep. Een ervaring die dicht bij de ervaring van een delier komt en zorgspecialisten leert hoe er mee om te gaan. De beelden zijn specifiek opgenomen voor dit project - de patient/verpleegkundige/arts beelden in het AMC onder toezicht van delierspecialisten. Het resultaat is een interactive video experience met 150 videovariaties. In de game beleef je een delirium vanuit verschillende perspectieven en ben je vrij om te experimenteren met verschillende behandelingen. Je kunt dus ook uitproberen wat er gebeurt als je het fout doet. Na elke 'level' krijg je feedback op de keuzes die je hebt gemaakt. Nu al heeft de game het keurmerk Valide games van Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) ontvangen. Op dit moment wordt de game geïmplementeerd op scholen en in opleidingstrajecten en is er veel animo uit binnen- en buitenland.

Meer informatie en een impressie van de game zijn te vinden op deliriumexperience.nl

Trailer Delirium Experience
Trailer Delirium Experience

Meer weten?

Mail dan naar: info@deliriumexperience.nl 

Website Delirium Experience