De Verzoamelstee

De Verzoamelstee vergroot sociale redzaamheid van ouderen op het platteland.
In de Verzoamelstee leren ouderen op het platteland omgaan met tablets en diverse ICT-toepassingen. Hierdoor kunnen zij meer sociale contacten onderhouden, gebruik maken van toepassingen in de zorg en dienstverlening en beter op de hoogte blijven van de wereld om hen heen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen: ‘Ik doe weer mee!'

Het aantal ouderen groeit de komende jaren terwijl het aantal voorzieningen met name in het buitengebied afneemt. Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk blijven wonen in het eigen dorp wat wordt ondersteund door het beleid van het rijk en gemeenten. Het verdwijnen van veel voorzieningen op het platteland maakt het voor ouderen echter steeds moeilijker om hun zelfstandigheid en sociale contacten te behouden.

De Verzoamelstee is daarom op zoek gegaan naar een combinatie van ICT, lokale mogelijkheden en menskracht om draagvlak te creëren voor het gebruikmaken van ICT. Tijdens laagdrempelige inloopochtenden worden ouderen bekend gemaakt met tablets en ICT-toepassingen, zoals boodschappendiensten, vervoer, eerstelijnszorg, contact met de gemeente en bankdiensten. Met behulp van ICT-voorzieningen kunnen ouderen langer blijven deelnemen aan het sociale leven en langer zelfstandig blijven wonen in het eigen dorp. Bovendien verbetert het hun sociale contacten waardoor het sociaal isolement afneemt. Inmiddels wordt de tablet succesvol door veel ouderen thuis gebruikt en is er een tabletcursus ontwikkeld voor ouderen met weinig tot geen computerervaring.

Voor wie? Ouderen in dorpen waar nauwelijks of geen voorzieningen meer zijn.

Voor welke professionals? Gemeenschapsruimtes, MFA's, dorpshuizen, actieve vrijwilligers.

Aanpak
De Verzoamelstee bestaat uit 4 fases. De precieze invulling is maatwerk en wordt aangepast aan de lokale situatie en wensen:
1. Samen met een groep ouderen en de kwartiermaker de wensen voor diensten van ouderen onderzoeken.
2. Diensten worden aangeboden, waaronder een tabletcursus voor ouderen zonder of met weinig computerervaring en 
    informatiebijeenkomsten over de mogelijkheden van internet.
3. Uitbreiding van diensten, onder andere door applicaties en aansluiten internetverbinding thuis.
4. Borgen van het project in het dorp met behulp van vrijwilligers.

In 3 dorpen is een Verzoamelstee opgezet. De kern bestaat uit inloopochtenden in het dorpshuis waar een tabletcursus wordt gegeven. De kwartiermaker stelt in overleg met de ouderen het programma op. Vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten. Er is een computerhelpdesk voor vragen over de hardware. Deze helpdesk wordt bemenst door vrijwilligers.

Waarom kiezen voor de Verzoamelstee?

  • Het is laagdrempelig door vrij toegankelijke informatie- en inloopochtenden in bijvoorbeeld het dorpshuis.
  • De tabletcursussen hebben een informeel karakter. Tijdens de cursussen en bijeenkomsten ontmoeten ouderen elkaar en krijgen een beter begrip van technologische ontwikkelingen.  
  • Zij maken meer en makkelijker contact met vrienden, familieleden en organisaties. De sociale verbondenheid binnen een gemeenschap wordt groter.
  • De (tijdelijke) aanwezigheid van een kwartiermaker die kan bemiddelen bij geschillen, mensen met elkaar in contact kan brengen en  vrijwilligers ondersteunt.
  • De leefbaarheid op het platteland verbetert en daarmee de leefbaarheid voor ouderen. Zij kunnen langer zelfstandig thuis wonen en voeren weer zelf regie.

Het project is een samenwerkingsverband van: RUG/UMCG/Menzis/Provincie Groningen/Vereniging Groninger Dorpen/OSO/ de gemeenten Adorp, Ten Boer en Winsum. Houd wel rekening met snelle en voortdurende veranderingen op technisch gebied, zoals nieuwe technische toepassingen en nieuwe software. De Verzoamelstee wordt momenteel via het project ‘Sterk met je Netwerk’ van het Nationaal Ouderenfonds verder over krimpregio’s in Nederland verspreid. Het vervolgproject ‘Sterk met je Netwerk’ levert nieuwe informatie op. Lees hierover meer in het NPO magazine.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Lusette Brouwer
Projectleider Verzoamelstee

Mail: info@benznetwerk.nl
Telefoon: 06 - 11959473