BeterOud

Samen werken aan wonen, welzijn en zorg

De ambitie van BeterOud is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden.

Een andere kijk

Onze kijk op ouder worden verandert. We willen het heft in eigen handen houden, ook als de leeftijd vordert en de gezondheid afneemt. Dat vraagt om nieuwe oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daar zet het landelijke platform BeterOud zich voor in, samen met ouderen, zorgmedewerkers, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. We bedenken en ontwikkelen nieuwe initiatieven, we brengen mensen samen die elkaar iets te bieden hebben, we delen de kennis die dat oplevert en passen die kennis toe. Steeds laten we ons leiden door de vraag: wat willen mensen zelf?

BeterOud faciliteert het leren met en van elkaar. Hoe meer mensen meedenken en -doen, hoe beter. Dat kan op veel verschillende manieren: 

  • In leergemeenschappen delen professionals en ouderen hun kennis en ervaringen over dilemma’s, inhoudelijke onderwerpen en nieuwe samenwerkingskansen. Bijvoorbeeld over de zorg na een ziekenhuisopname en de rol van de wijkverpleegkundige.
  • In de 8 regionale netwerken ouderenzorg werken honderden organisaties samen aan nieuwe oplossingen en het verspreiden van de resultaten in hun regio.
  • In de werkplaatsen ontwikkelen professionals samen met ouderen nieuwe producten.     

Voor actieve ouderen
Beter oud worden betekent ook: blijven nadenken over hoe het beter kan en blijven meepraten met beleidsmakers. Tips daarover staan op de pagina Ouderen.

Meer weten?

BeterOud is ontwikkeld door Movisie en Vilans. Het is mogelijk gemaakt door ZonMw en komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

Meer informatie leest u op website van BeterOud. Doe mee!

Nieuwe definitie van gezondheid

Arts-onderzoeker Machteld Huber beschrijft gezondheid als volgt:

Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.