Privacy Verklaring

Via de website www.andersoud2030.nl worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze medewerkers en eventuele door ons ingeschakelde derden zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Anders Oud 2030 de informatieplicht om aan te geven of en welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In deze Privacy Verklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Deze verklaring wordt indien nodig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.
 

Inschrijving voor nieuwsbrief

Anders Oud 2030 biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kunnen wij u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. U kunt zich hiervoor natuurlijk altijd afmelden. 

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden dan worden daarvoor statistieken verzameld op basis van het e-mailadres. Onze nieuwsbrieven kunnen dan naar een specifiek interessegebied worden verstuurd (bijvoorbeeld voor een branche als 'Zorg'). Door onze statistieken op e-mailadres bij te houden zorgen we dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij de interessegebieden van abonnees.

Formulieren op Anders Oud 2030

Op een aantal onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens (bijvoorbeeld bij inschrijving voor een bijeenkomst). Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons Kirra CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling of de betreffende persoon die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden in principe alleen gebruikt voor het relevante onderdeel en de betrokken medewerker(s) of voor opvolging van een contactverzoek. Er is slechts een select aantal medewerkers van HANNN en ZIF dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Al deze medewerkers gebruiken authenticatie om in te loggen. 

Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen. Hier kunnen we gebruik van maken om vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

Website
Onze websitebouwer- en beheerder is iWink en er wordt gewerkt in webplatform Kirra. De privacy statement van iWink leest u hier.

Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
Voor formulieren op pagina's op de website die worden ingestuurd, geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra. Deze staan altijd op servers die door onszelf of iWink worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we soms gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Inzage en wijzigen van gegevens

Indien u aan ons de hierboven genoemde persoonsgegevens heeft verstrekt dan kunt u:

  • de gegevens die wij van u hebben altijd inzien en in alle gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief).

Vragen?

Heeft u nog vragen over het Privacybeleid van Anders Oud 2030? Neem dan vooral contact met ons op via info@andersoud2030.nl