Over ons

Aan het Anders Oud 2030-programma wordt invulling gegeven door betrokken ouderen en onze partners. Hier vindt u een overzicht van organisaties die zich hebben aangesloten bij Anders Oud 2030.

Anders Oud 2030 wordt gecoördineerd door het Zorg Innovatie Forum en Healthy Ageing Network Northern Netherlands.

Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is een onafhankelijke netwerkorganisatie, gevestigd in Groningen, die zich sterk maakt voor zorg voor en welzijn van inwoners in Noord-Nederland. De focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, op effectieve ouderenzorg en op jeugdgezondheid. Vanuit het ZIF zijn Karin Kalverboer, Mirjam Valk en Nanuschka Csonka betrokken bij Anders Oud 2030. Kijk op hun website voor meer informatie.

Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) is een onafhankelijke netwerkorganisatie, gevestigd in Groningen, die zich richt op het gezond en vitaal ouder worden en bedrijven, kennisinstellingen, zorgpartijen en overheden op dit gebied in Noord-Nederland met elkaar verbindt. Vanuit het HANNN zijn Daan Bultje en Allette Snijder betrokken bij Anders Oud 2030. Kijk op hun website voor meer informatie.