Netwerkdag

Eenmaal per jaar organiseren wij een netwerkdag. Hiervoor worden betrokken ouderen en organisaties uit alle vier de provincies uitgenodigd. Hier worden interessante lezingen gehouden, workshops over nieuwe ontwikkelingen gegeven en regionale voorbeelden in het zonnetje gezet.

Hieronder wordt kort teruggeblikt naar twee voorgaande netwerkdagen, ter beeldvorming.

Tijdens de netwerkdag 2016 vervulden ouderen een centrale rol en was er aandacht voor de veranderingen rond zorg die hen troffen en waar zij zelf nieuwe oplossingen voor aandroegen. De toekomst van ouderenzorg is uitgediept door verschillende sprekers, waaronder architect, initiatiefnemer van een burgerinitiatief en hoogleraar Zorgethiek. Tijdens interactieve discussies is gesproken over o.a. wonen, ouderenparticipatie en kunst. En tijdens de workshop Dansen met Parkinson gingen daadwerkelijk de voetjes van de vloer!

De netwerkdag 2015 stond in het teken van de kanteling in de zorg en de veranderende rol van hulpverleners en ouderen. Er is gesproken over de gezondheid en beeldvorming van ouderen in de regio. Theatergroep Thot hield de aanwezigen een spiegel voor op het gebied van bejegening. Ook zijn de nieuwe plannen gepresenteerd met betrekking tot de regiotafels, die rond deze periode zijn ontstaan, om zo ouderenparticipatie in een veranderend zorglandschap te bevorderen. Aldus één van de aanwezigen: “Prettige bijeenkomst. Ik heb me een beeld kunnen vormen van concrete projecten die plaatsvinden in de regio.”