Regiotafels

In Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel organiseren we per provincie drie regiotafels per jaar. Dit is dé ontmoetingsplek voor ouderen en professionals werkzaam in zorg, sociaal domein, woningbouw en onderwijs. De thema’s die aan bod komen worden ingebracht door de ouderen zelf, bijvoorbeeld zingeving, dementievriendelijke omgeving en medicijngebruik. Hun stem en behoeften zijn leidend in de agenda die we gezamenlijk opstellen en uitvoeren. En hun aanvullende perspectief en focuspunten op de thema’s leiden tot nieuwe inzichten in een samenleving die zo aan verandering onderhevig is en die steeds meer vraagt van de mensen zelf. Zo vinden we samen oplossingen en kansen om zorg en welzijn te verbeteren.

We werken voor de invulling van de regiotafels dan ook nauw samen met individuele ouderen en met ouderen verenigd in diverse ouderennetwerken en -platforms zoals Participatieraad Ouderen Overijssel, Stuurgroep Ouderen Noord-Nederland, Denktank 60+, Stichting Friese Ouderenbonden en Groningen Plus. Voor elke regiotafel wordt ook verbinding gezocht met studenten van verschillende onderwijsinstellingen. Zij zijn immers de aanstaande professionals!

Wat wordt u, als Anders Oud 2030 lid, aangeboden:

  • Drie keer per jaar deelname aan de regiotafel in uw provincie
  • Toegang tot verschillende voorbereidende bijeenkomsten
  • Bespreking van relevante thema’s voor het toekomstbestendig maken van ouderenzorg
  • Bepalen hoe ideeën over deze thema’s in praktijk gebracht kunnen worden en wie daar uitvoerende verantwoordelijkheid voor kan en wil dragen
  • Kennisuitwisseling over regionale en landelijke ontwikkelingen
  • Verkenning van persoonlijke en financiële ondersteuningsmogelijkheden voor projecten