Raadpleging Ouderennetwerk

Essentieel en onderscheidend aan ons programma is dat ouderen zelf actief deelnemen. Hun veelkleurige stem is leidend in de verbinding en samenwerking die we met professionals zoeken.

Via het programma wordt kennis en ervaring van ouderen ontsloten en betrokken bij implementatie van projecten. Voor veel subsidieaanvragen is het gewenst of zelfs vereist dat ouderen daarbij betrokken worden!
De ouderen uit ons netwerk kunnen dan ook geraadpleegd worden voor advies of beoordeling van ideeën en plannen. Dit doen zij onder andere via het Ouderenpanel en thema- en focusgroepen.

Zorg is kwaliteit van leven
Een patiënt is niet alleen zijn of haar ziekte. De manier waarop die persoon zijn leven inricht, zijn welbevinden, geluk, zijn gedrag, contacten: dit alles bepaalt zijn kwaliteit van leven. Zorg is ook het recht van patiënten om zelf beslissingen te kunnen blijven nemen. Vragen rond zingeving zijn daarbij uitermate belangrijk. Het gevoel van welzijn of geluk meet je onder andere af aan de sociaal maatschappelijk participatie van ouderen en patiënten. Mensen willen ertoe doen!