Aanvullende diensten

Voor een aanvullende bijdrage kunt u gebruik maken van 50 uur extra inzet van onze programmamedewerkers. Dan kunnen projectideeën die tijdens bijvoorbeeld de regiotafels aan de orde zijn gekomen concreet worden uitgewerkt, geïmplementeerd of opgeschaald.

Hiertoe bieden wij de volgende diensten aan:

 • Ondersteuning bij verschillende projectactiviteiten:
  - Subsidiewerving1 
  - Haalbaarheidsonderzoek
  - Implementatieplannen
  - Projectontwikkeling
  - Projectopschaling
  - Partnersearch
  - Scan businesscase
 • Extra bijeenkomsten: deelname aan exclusieve bijeenkomsten, die apart worden georganiseerd en waarin relevante thema's extra worden uitgediept
 • Toegang tot een netwerk van schrijvers: verbinding tussen uw fondsenwervers en een netwerk van schrijvers 
 • Procesbegeleiding: begeleiding van verandertrajecten binnen organisaties en netwerken
 • Subsidiescan: wij onderzoeken samen met u welke subsidies mogelijk aan uw project kunnen worden toegekend. Hiervoor onderhouden we contacten met organisaties die subsidieprogramma’s uitvoeren, zoals ZonMw.
 • Kleinschalige onderzoeken: kleine onderzoeken om voor u relevante informatie in kaart te brengen.

De ondersteunende activiteiten met betrekking tot subsidieverwerving zijn gericht op het proces van aanvragen. Het schrijven van de aanvragen wordt door partners zelf gedaan. Bij behoefte aan aanvullend advies of expertise zullen hierover additionele afspraken gemaakt worden.