Organisaties

Anders Oud 2030 is het regionale ouderennetwerk in Noord- en Noordoost Nederland, bestaande uit professionals van verschillende organisaties en ouderen zelf. Via het netwerk worden er ambities gedeeld en wordt implementatie van innovatieve concepten vormgegeven.

Het gezamenlijke doel is bijdragen aan de zorg voor en het welzijn van ouderen in de regio, waarbij de focus ligt op het langer zelfstandig en vitaal thuis wonen. Het gezamenlijke uitgangspunt is het stimuleren van positieve gezondheid. Het netwerk opereert dan ook op het snijvlak van de verschillende domeinen in zorg, welzijn en wonen.

Is uw organisatie actief op het gebied van ouderen en positieve gezondheid? Sluit dan aan bij Anders Oud 2030 en word lid! Voor een gepaste netwerkbijdrage kan uw organisatie deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren en gebruik maken van onze aanvullende dienstverlening.

Anders Oud 2030 biedt u:

  • Een lerend netwerk bestaande uit professionals en ouderen die zich met elkaar verbinden om bovenstaande gezamenlijke doelen na te streven;
  • Een groeiend ouderenpanel met op dit moment zo'n 40 leden;
  • Een kritische achterban om vanuit matching van vragen samen te werken aan vernieuwing;
  • Samenwerking met partijen uit ouderenzorg, gemeenten, kennis- en welzijnsinstellingen;
  • Laagdrempelige mogelijkheden om kennis en ervaring te delen met elkaar in o.a. netwerkbijeenkomsten, via de nieuwsbrief en deze website.

Op deze website vindt u meer informatie over onze bijeenkomsten en activiteiten: de RegiotafelsRaadpleging van het Ouderennetwerk, de netwerkdag en welke aanvullende diensten u worden aangeboden.

Bent u enthousiast? Word lid! Klik op de link voor meer informatie over lidmaatschap en voorwaarden. Deze partners gingen u al voor in lidmaatschap.

Positieve gezondheid
Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dit maakt dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor gezondheid, en niet slechts zorgprofessionals. Positieve gezondheid wordt 'gemeten' aan de hand van zes gezondheidsdimensies (zie afbeelding). Klik hier voor meer informatie.