Organisatie

Sinds 2014 coördineerden Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en het Zorg Innovatie Forum (ZIF) gezamenlijk de uitvoering van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord onder het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Het NPO is eind 2016 afgerond, maar we gaan door met ons netwerk onder de naam Anders Oud 2030.

Een grote rol in Anders Oud 2030 is weggelegd voor de regiotafels in de vier noordelijke provincies die we blijven organiseren. Vanuit een actieve betrokkenheid met deelnemende ouderen willen we thema’s bespreken waar ouderen zich zorgen over maken en die voor hen van belang zijn om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De stem van de ouderen zelf is leidend in de thema's en vormgeving van de regiotafels.

Steeds meer organisaties uit zorg en welzijn, verzekeraars, gemeentes, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen, mantelzorg-organisaties en burgerinitiatieven maken gebruik van elkaars kennis. Ze kunnen elkaar versterken en inspireren. Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) helpt de verschillende partijen door de juiste ingang bij een organisatie te tonen, mensen met elkaar in contact te brengen, innovatieve projecten aan te jagen of de route naar financiering te wijzen. De focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, op effectieve ouderenzorg en op jeugdgezondheid en preventie. Directeur Karin Kalverboer, Mirjam Valk en Nanuschka Csonka-de Wolf zijn vanuit het ZIF betrokken bij Anders Oud 2030. 

In Noord-Nederland werken vele bedrijven, onderwijs-, kennis-, zorginstellingen en overheden onder de vlag van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) samen aan oplossingen op het gebied van gezond en actief ouder worden. De focus ligt hierbij op de gehele levensloop en de thema’s voeding, bewegen, gezondheidsvaardigheden, een gezonde werkomgeving, een gezonde leefomgeving (architectuur) en wellness staan daarbij centraal. HANNN faciliteert een innovatief ecosysteem rondom een maatschappelijk vraagstuk en zo ontstaat een samenwerking die alle mogelijke sectoren doorkruist en door alle partijen wordt gedragen. Vanuit HANNN zijn directeur Daan Bultje en Allette Snijder betrokken bij Anders Oud 2030.

Vanuit het UMCG heeft prof. dr. Sophia de Rooij (internist ouderengeneeskunde), hoofd UCO, een belangrijke rol in het ouderen-netwerk van Anders Oud 2030. Zij is sinds 1 augustus 2014 het hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde [UCO]. Als internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater in het AMC te Amsterdam heeft ze veel ontwikkeld en onder meer de afdeling Geriatrie opgericht. Ze heeft altijd patiëntenzorg en klinisch wetenschappelijk onderzoek in combinatie beoefend en brengt veel ervaring, kennis en een groot landelijk netwerk in. Een van de vragen die haar bezig houdt en waar ze zich voor blijft inzetten is of we de zorg voor de meest kwetsbare patiënten met elkaar goed hebben ingericht of dat de samenhang in zorg en besluitvormingsprocessen nog beter kunnen worden vormgegeven. Tevens is hoogleraar Medische Ethiek, prof. dr. Marian Verkerk vanuit het UMCG betrokken bij het ouderennetwerk. 

Zorg is kwaliteit van leven

Een patiënt is niet alleen zijn of haar ziekte. De manier waarop die persoon zijn leven inricht, zijn welbevinden, geluk, zijn gedrag, contacten: dit alles bepaalt zijn kwaliteit van leven. Zorg is ook het recht van patiënten om zelf beslissingen te kunnen blijven nemen. Vragen rond zingeving zijn daarbij uitermate belangrijk. Het gevoel van welzijn of geluk meet je onder andere af aan de sociaal maatschappelijk participatie van ouderen en patiënten. Mensen willen ertoe doen!