Prins Claus Conservatorium en CityProms tekenen convenant

maandag 12 oktober 2015

  • Zorg Innovatie Forum

Intensivering Noordelijke samenwerking op het gebied van Muziek en Dementie

Op 8 oktober jl. hebben Harrie van den Elsen, dean van het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen en Margot Hoiting, directeur van  de Stichting CityProms Leeuwarden een samenwerkingsconvenant ondertekend. In dit convenant is vastgelegd dat beide organisaties intensief gaan samenwerken op het gebied van Muziek en Dementie. Op basis van onderzoek van het lectoraat Lifelong Learning in Music (Hanzehogeschool Groningen), is de Mastermodule Muziek & Dementie ontwikkeld om masterstudenten en professionele musici te trainen in de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken met mensen met dementie. CityProms rolt de praktijk uit in Friesland, Groningen en Drenthe en biedt praktijkervaringsplaatsen voor studenten M&D.

Met het oog op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 gaan beide organisaties daarnaast educatieve projecten voor basisscholen ontwikkelen en communityprojecten en masterclasses organiseren, in samenwerking met de opleiding Docent Muziek van het Groningse conservatorium.  CityProms fungeert daarbij als schakel tussen de uitvoerende muziekprofessie, de zorgsector en de educatieve sector.

Met deze samenwerking willen het Prins Claus Conservatorium en CityProms een blijvende impuls geven aan projecten voor ouderen, en in de toekomst mogelijk ook voor andere kwetsbare groepen. Dat daaraan behoefte is blijkt uit meerdere aanvragen van zorginstellingen. De samenwerking sluit goed aan bij het profiel van het conservatorium, dat onder het motto “Share your talent. Move the world” studenten wil opleiden die het verschil maken in de samenleving.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum