PROO-symposium: Ouderen doen ertoe!

  • 10:30 uur
  • 16:00 uur
  • Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7, Wierden
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Particpatieraad Ouderen Overijssel (PROO) nodigt u uit

Voor alle senioren, seniorenplatforms, ouderenbonden, raden van senioren, wmo-raden, ouderenorganisaties, gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders, politieke partijen, alle individuele belangstellende burgers, geïnteresseerde maatschappelijke organisaties.

De Participatieraad Ouderen (PROO) wil met dit symposium aandacht vragen voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol(laten) spelen bij de betrokkenen van de Overijsselse samenleving.  

PROGRAMMA:

10.00 uur - Ontvangst, inschrijven

10.30 uur - Opening door de dagvoorzitter -  Secil Arda, PROO

10.45 uur - Op weg naar een seniorenvriendelijk Overijssel - Wil Jaegers, voorzitter van PROO

11.00 uur - Integrale ouderenzorgr - Dr. Cor Luyten, klinisch geriater MST/ZGT

11.30 uur - Project Vitaal Twente voor ouderen - Prof. dr. Miriam Vollenbroek, Universiteit Twente

12.00 uur - Innoveren met ouderen - Dr. Franka Bakker, Hogeschool Windesheim

12.30 uur - Lunch met broodjes

13.30 uur - Middagsessie met workshops:

  • Workshop 1: Gemeentelijke ouderenplatforms in Overijssel - o.l.v. Theo Morskate, Anjo Geluk
  • Workshop 2: Eenzaamheid van ouderen - o.l.v. Mats Kwakernaak, Janben Welleweerd
  • Workshop 3: Hoe blijf ik als senior mobiel? - o.l.v. Klaas Wierda, Rik Goedman
  • Workshop 4: Digitalisering in de zorg - o.l.v. Henk Martens, Evert Mulder

15.00 uur - Terugkoppeling workshops, afspraken en conclusies

16.00 uur - Einde bijeenkomst

Privé of namens uw organisatie, u bent van harte welkom.

Toegang: € 5,- p.p.

Aanmelden: bij penningmeester Theo Heesen

theesen@hotmail.com  0627526992  t/m 10 maart 2018

geldig door het overmaken van het bedrag €5,- p.p. op de IBAN rekening NL74 RABO 0308984366 t.n.v. Stichting Participatieraad Ouderen Overijssel