"Out of the box!?" - 7e Congres Integrale Psychiatrie

  • 09:00 uur
  • 17:15 uur
  • Martiniplaza, Groningen
  • Zorg Innovatie Forum

De gezondheidszorg trilt op haar grondvesten. Alles wat zeker was, lijkt ter discussie te staan. Zo vragen we ons hardop af of het nog wel om de diagnose gaat en of we niet beter transdiagnostisch kunnen kijken. Trekken we ten strijde tegen klachten en problemen of gaan we juist investeren in veerkracht en oplossend vermogen? Moeten de verzekeraars de zorg nog wel vergoeden of is een nationaal zorgfonds beter? Hoe komen we af van de verstikkende regelzucht en bureaucratie? En waar vroeger de Randomized Controlled Trial centraal stond, lijken n=1 tijdreeks studies nu steeds meer de wetenschappelijke voorkeur te krijgen.
Om mee te veranderen wordt er van werkers in de gezondheidszorg creativiteit, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en vooral ‘out of the box’ denken verwacht. Maar wat is momenteel eigenlijk ‘the box’ en wat is ‘in’ en wat ‘out’? Is dat wat vanuit de ene box ‘out’ is, voor de andere box niet gewoon ‘in’? Leidt de roep om vernieuwing niet tot terugkeer naar oude zekerheden? Is echte verandering wel mogelijk? 
Hoe dan ook, tijdens dit congres pakken we ‘the box’ van de hedendaagse gezondheidszorg op en gaan er eens flink mee schudden. Vervolgens kijken we wat er aan bruikbaar materiaal ‘out’ valt. 
De sprekers die tijdens dit congres de lezingen en workshops verzorgen staan bekend als creatieve geesten. Mensen die ‘the box’ goed bestuderen en er ‘out’ kunnen komen met nieuwe ideeën of juist met voorstellen om het oude eens in een andere box te proberen. 
Want er is niet één box. Dat is juist een kernwaarde van de integrale geneeskunde! Er zijn meerdere boxen en het is aan ons om die te onderzoeken en er het momenteel meest functionele uit te gebruiken.

Dagvoorzitter: Jacobine Geel.

Keynote-sprekers:
Prof.dr. Damiaan Denys
Dr. Rogier Hoenders
Dr. Machteld Huber
Prof.dr. Hanny Pijl
Lama Michel Rinpoche

7 boeiende workshops: meer informatie op www.congresintegralepsychiatrie.nl 

Het programma kunt u hier downloaden.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum