Open huizen NetwerkZON2020

  • 15:00 uur
  • 18:00 uur
  • GGZ Drenthe, Dennenweg 9, 9404 LA Assen
  • Zorg Innovatie Forum

Doorstromen in een interdisciplinaire context

Door veranderingen in het zorglandschap worden andere eisen gesteld aan medewerkers in de Zorg en Welzijnssector. Studenten stromen na het afronden van hun mbo opleiding door naar het hbo.

Hoe kunnen de studenten (beter) worden voorbereid op deze overstap van mbo naar hbo? De Academie voor Verpleegkunde heeft een interdisciplinaire scholing ontwikkeld, gericht op onder andere klinisch redeneren en studievaardigheden, met als doel studenten beter voor te bereiden op de doorstroom.

Vanuit GGZ Drenthe en Hanzehogeschool Groningen is onderzoek gedaan naar de scholing: welke  vaardig-heden hebben studenten nodig om succesvol de overstap te maken? Wat draagt deze (interdisciplinaire) scholing hier aan bij?

Tijdens het Open huis op 29 november worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd, daarna zullen de aanwezigen in gesprek gaan over hoe studenten beter kunnen worden voorbereid op de overstap van mbo naar hbo en wie welke bijdrage hieraan kan leveren.

Aanmelden voor de Open huizen kan via het aanmeldformulier.
Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met Katinka Reijnders (k.reijnders@netwerkzon.nl).

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum