Krimpcafé XL: Krimp & de locale economie

 • 13:00 uur
 • 17:00 uur
 • De Melfabriek, Peizerweg 2 te Bunne

Krimp & de locale economie

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) organiseert ook in 2015 op afwisselende locaties in Noord-Nederland diverse krimpcafés over actuele onderwerpen. Dit krimpcafé XL over ‘krimp & de lokale economie’ vindt plaats in de Melkfabriek te Bunne.

Dirk Strijker (Rijksuniversiteit Groningen) zal u meenemen in de aanzienlijke bijdrage van plattelandsgebieden aan de nationale economie. De economische structuur van het platteland wijkt helemaal niet zoveel af van die van Nederland an sich. Toch zijn sommige sectoren oververtegenwoordigd, en andere juist ondervertegenwoordigd. Krimp blijkt tot op heden geen grote invloed op de regionale economie te hebben. Gebrek aan goede communicatieverbindingen, zoals internet, is wel een bedreiging.

Over de vijf pijlers van de wijkeconomie verhaalt Jan van der Bij (CMO Stamm). Een bruisende lokale economie is de sleutel naar een vitale gemeenschap met een goed leefklimaat. Ondernemerschap en bedrijvigheid dragen wezenlijk bij aan de kracht van een dorp of wijk. Welke vijf pijlers leveren een bijdrage aan het behoud en/of het versterken van economische vitaliteit? En hoe kun je die stimuleren?

De vier workshops die na de pauze worden aangeboden gaan allemaal over ondernemerszin in diverse dorpen in Noord-Nederland. De workshops verlopen volgens het volgende stramien: de spreker zet het onderwerp in 30 minuten op de
kaart, daarna denkt u mee met vragen die de spreker heeft, bijvoorbeeld over een concrete casus.

Tot slot vindt een korte plenaire terugkoppeling uit de diverse workshops plaats, waarna we afsluiten met een borrel.
De krimpcafés zijn gratis toegankelijk en iedereen is van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@kennisnetwerkkrimp.nl.
Geef daarbij ook uw 1e en 2e voorkeur aan voor de workshop waaraan u wenst deel te nemen.
 

Programma Krimpcafé

13.30 uur Welkom

13.35 uur Dirk Strijker (RUG/FRW) neemt ons mee in de economische structuur van het platteland

14.10 uur Jan van der Bij (CMO Stamm) vertelt over de 5 pijlers van de wijkeconomie

14.30 uur Pauze

15.00 uur Workshops

 1. Villa van Streek - Hans Agterberg
  Hij heeft alle risico’s genomen en geloofde er zelf heilig in. Hans Agterberg uit het Drentse Borger startte Villa van Streek, een brasserie waar ze koken met streekprodukten, de tuin geïnspireerd is op het Drentse boerenerf, ze  informatie geven over de streek en rondleidingen organiseren. De gemeente met internationale Citaslow-keurmerk ziet de villa als uithangbord daarvan. Over de do’s & don’ts en enkele dilemma’s voor ons. 
 2. De Groeve – Patty Groenland
  Van melkfabriek tot multifunctioneel complex: de lokale ondernemers Patty Groenland en Jeroen Buist willen er o.a. een lunchcafé en bed & breakfast beginnen. Ook moeten een huisarts en fysiotherapeut in het complex komen. B&W van Tynaarlo zijn enthousiast en willen meewerken aan de benodigde bestemmingsplanwijziging. Patty Groenland over alle tips & tricks rondom dit initiatief en ze is op zoek naar onze meedenkkracht.
 3. Experimenten wijkeconomie - Radboud Engbersen (Platform 31)
  Hoe staat het met de huidige kleinschalige economische dynamiek in het dorp? Is die te versterken en waar begin je dan? Is branding een aanknopingspunt of erfgoed, of misschien energie? Engbersen neemt ons mee naar  voorbeelden in het Noorden waar de ondernemerszin tot mooie initiatieven hebben geleid. Ook zet hij ons aan het werk over een concrete opgave.
 4. Casus detailhandel in een krimpdorp – Jan van der Bij (CMO Stamm)
  Onze denkkracht benutten, dat is de opzet van deze workshop. Jan van der Bij legt ons een echte, zeer gecompliceerde case voor, waarbij we ook daadwerkelijk meehelpen om antwoorden te genereren. In drie groepjes zoeken we oplossingen en nemen het op tegen elkaar in een korte eindpresentatie. Eén uitgangspunt: zonder feestje geen oplossing. Wie is de winnaar?

16.30 uur Plenaire terugkoppeling

16.40 uur Borrel