Conferentie 'Zorg goed voor elkaar'

  • 13:30 uur
  • 17:30 uur
  • Infrahuis, Leonard Springerlaan 1, Groningen (tegenover Martini Plaza)

De kracht van burgerinitiatieven

‘Zorg goed voor elkaar’, een inspirerende bijeenkomst voor en over burgerinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn onder leiding van dagvoorzitter Hanneke Kappen

De kracht van burgers moet gekoesterd en gestimuleerd worden. Zorgbelang Groningen weet als geen ander hoe belangrijk het is dat mensen (patiënten, burgers, iedereen) zelf initiatieven nemen. Hoe stimuleer je burgerinitiatieven en wat kun je juist beter niet doen? Dit zijn de centrale thema’s van de conferentie ‘Zorg goed voor elkaar’ die Zorgbelang Groningen op vrijdag 30 oktober organiseert.

De conferentie ‘Zorg goed voor elkaar’ is een ontmoeting met bijzondere mensen die allemaal een initiatief genomen hebben op het gebied van zorg en welzijn zoals de Zorgkringloopwinkel, het Hamelhuys, De Oude Bieb, Mission on Wheels en Onderling Sterk. In korte presentaties vertellen ze iets over de succesfactoren, risico’s en knelpunten. Maar ze vragen ook expliciet aan het publiek expertise, ervaring en verbeeldingskracht in te zetten waardoor het initiatief verder komt!

‘Zorg goed voor elkaar’ biedt inspiratie aan mensen die zelf met een idee rondlopen en dat verder vorm willen geven. Het is een plek waar ambtenaren ervaren wat initiatiefnemers wel en wat niet van hen nodig hebben - een middag waar het gaat om leren loslaten zodat burgerinitiatieven daadwerkelijk van onderop vormgegeven kunnen worden.. Wethouder Oetra Gopal van Hoogezand/Sappemeer zal vanuit bestuurlijk oogpunt verschillende initiatieven bespreken. De middag staat onder de bezielende leiding van Hanneke Kappen.

Aanmelden
Wij hopen u te ontmoeten op 30 oktober. Voor de conferentie zijn honderd plaatsen beschikbaar en er zijn geen kosten aan uw deelname verbonden. Wees er tijdig bij om teleurstelling te voorkomen. Meld u aan via conferentie@zorgbelang-groningen.nl .

Akkie Hofsteeprijs
Tijdens de conferentie wordt eveneens de Akkie Hofsteeprijs van Zorgbelang Groningen uitgereikt door gedeputeerde Eelco Eikenaar. De prijs is bedoeld voor personen of (afdelingen van) organisaties die zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt in het ontwikkelen en verbeteren van zorg en/of welzijn samen met de mensen om wie het gaat: patiënten, cliënten en/of burgers.

Download hier de uitnodiging voor deze conferentie.

Zorgbelang Groningen Zorgbelang Groningen komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Ons motto is: Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat! In de Werkplaatsen Zorg voor Burgerparticipatie geeft Zorgbelang Groningen mensen zelf een stem over de veranderingen in de zorg en de mogelijke oplossingen die zij zelf zien.

‘Zorg goed voor elkaar’
en ontmoeting met burgerinitiatieven