Symposium Senioren actief in de samenleving!

  • 10:30 uur
  • 16:00 uur
  • Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden
  • AndersOud 2030

Voor alle senioren, seniorenplatforms, ouderenbonden, raden van senioren, wmo-raden, adviesraden sociaal domein, ouderenorganisaties, gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders, politieke partijen, alle individuele belangstellende burgers, geïnteresseerde maatschappelijke organisaties. 

De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) wil met dit symposium aandacht vragen voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol(laten) spelen in de Overijsselse samenleving.
Sprekers zijn o.a.

  • Mevrouw ir. Secil Arda, voorzitter PROO
  • Mevrouw drs. Anjo Geluk, lid Nationaal Raad van Ouderen
  • De heer Laurens Rijpstra, Patiëntenfederatie Nederland
  • Mevrouw Ingrid van Tuinen, Trendbureau Overijssel

Na de lunchpauze is er keuze uit diverse workshops.

Het hele programma kunt u hier downloaden.

Privé of namens uw organisatie, u bent van harte welkom. Toegang: € 5,- p.p.
Aanmelden: bij penningmeester Theo Heesen, theesen@hotmail.com tel.0627526992

Aanmelding is definitief als het bedrag binnen is €5,- p.p. op de IBAN rekening NL74 RABO 0308984366 t.n.v. Stichting Participatieraad Ouderen Overijssel
 

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030